Användarvillkor

Gäller fr.o.m. fredag 1 december 2017. Välkommen till tjänsten AllBiz service ("Tjänsten"). Följande användarvillkor gäller då du använder Tjänsten via vår webbplats på www.allbiz.se. Läs följande villkor noga.

Sidan är avsedd för allmän publik och riktar sig inte till barn under 13 år. Om du lägger upp innehåll för offentligheten på Webbplatsen, kan vi distribuera sådant allmänt innehåll till en bredare publik genom att dela den med tredje part.

Innerhållet i detta papper är till för generell information och information och kan ändras utan informering.

Innehållet i detta dokument kan även det förändras

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undanta ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

Din användning av information eller material på denna webbplats är helt och hållet på egen risk, vi kan komma att hållas ansvariga. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Alla varumärken återges på denna webbplats, som inte är licensierade till, företagen är då presenterade på hemsidan.

Vid vissa tillfällen kan hemsidan även inkludera länkar till andra hemsidor. Dom linkarna är för att underlätta för dig. Det innebär inte att vi ställer oss bakom dessa sidor. Vi har inget ansvar i dessa hemsidor.

Denna information är inte till att återanvändas för offentlig visning.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Förenta staterna.

Det är förbjudet att använda tjänsten för att lägga upp innehåll eller uppträda på ett sätt som bryter mot andras rättigheter inklusive, utan begränsning, patent, varumärken, affärshemligheter, copyright, publicitet, integritet eller annan besittningsrätt.

Vi använder olika Google-tjänster eller API (t ex Google Maps API). Genom att använda våra tjänster du är bunden av Googles Användningsvillkor .